tradycyjne wartości i rozwój

Kontakt z nami

Dane kontaktowe

 

Rodis Sp. z o.o.
ul. Zaolziańska 4
53-334 Wrocław

 

Dane rejestrowe firmy

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

KRS nr 0000222442
REGON: 933047670
NIP: 897-17-00-626

tel/fax: 71 79 26 001
e-mail: rodis@rodis.pl

 

 

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

 

tel/fax: 71 79 26 001
e-mail: villezagony@rodis.pl